SAP HANA – platformy sprzętowe

Jako integrator oferujemy platformy sprzętowe czołowych producentów IT oraz usługi wdrożeniowe dedykowane dla SAP. Dzięki temu rozbudowanemu systemowi, nasi Klienci usprawniają swoje procesy biznesowe poprzez analizę i efektywne zarządzanie zasobami firmy przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Projektujemy, dostarczamy i uruchamiamy platformę sprzętową przystosowaną wydajnościowo dla systemów z bazami in-memory.

W prowadzonych przez nas projektach SAP wyróżnia nas kompleksowość i elastyczność.

Projektując platformy sprzętowe odpowiadamy na wymagania SAP w zakresie infrastruktury dotyczące wydajności, skalowalności, dostępności, elastyczności oraz kosztów użytkowania i utrzymania (TCO).

Oferujemy usługi wdrożeniowe w zakresie przygotowania i planowania, wdrożenia i migracji oraz wykorzystania, obsługi i optymalizacji.

PRZYGOTOWANIE I PLANOWANIE

Usługa szybkiego doradztwa w zakresie SAP HANA, modernizacja chmury hybrydowej pod kątem SAP Intelligent Enterprise, uwzględniająca S/4HANA. Ocena możliwości migracji do platformy SAP HANA. Ocena możliwości modernizacji platformy. Usługi stałego doskonalenia w ramach SAP Performance Analysis, obejmujące SAP Advisory, SAP Performance, zabezpieczenia i sieci.

WDRAŻANIE I MIGRACJA

Usługa szybkiego wdrażania platformy SAP HANA. Usługi zapewnienia wysokiej dostępności i odporności na awarie dla platformy SAP HANA. Usługi migracji bazy danych do platformy SAP HANA. Usługi migracji platformy (U2L). Upgrade Accelerator for HANA 2.0. Platform Protection and Compliance for SAP HANA. Recovery Manager Central for SAP HANA.

WYKORZYSTANIE, OBSŁUGA I OPTYMALIZACJA

HPE GreenLake dla SAP HANA. HPE GreenLake Management Services for SAP. Oferta usług operacyjnych HPE dla platformy SAP HANA, obejmująca rozszerzone standardowe usługi operacyjne HPE z dostępem do centrum doskonałości (COE) firmy HPE, usługi planowania cyklu eksploatacji rozwiązania, usługi poprawy wydajności SAP oraz prawo do korzystania z usług cyklu eksploatacji.

Fachowość i jakość naszych usług potwierdzają referencje ze zrealizowanych już projektów w zakresie SAP.

Oferujemy rozwiązania dla branż: Przemysłu, Handlu, Transportu, Energetyki, Telekomunikacji, Finansów, Media, Administracji.

Oferujemy rozwiązania producentów:

HPE
Huawei
IBM
Dell Technologies
Lenovo